Pickup from Texas de Brazil at 313 E Houston St, San Antonio, TX 78205, USA